TƯ VẤN SẢN PHẨM

HOTLINE0909 420 977

Bảng giá

Tên xe
Phiên bản
Giá xe ô tô

Honda Accord

1,319,000,000 VNĐ

Honda City G

559,000,000 VNĐ

Honda City L

589,000,000 VNĐ

Honda City RS

609,000,000 VNĐ

Honda HR-V G

699,000,000 VNĐ

Honda HR-V L

826,000,000 VNĐ

Honda HR-V RS

871,000,000 VNĐ

Honda CR-V G

1,109,000,000 VNĐ

Honda CR-V L

1,159,000,000 VNĐ

Honda CR-V e:HEV RS

1,259,000,000 VNĐ

Honda CR-V L AWD

1,310,000,000 VNĐ

Honda Civic E

730,000,000 VNĐ

Honda Civic G

770,000,000 VNĐ

Honda Civic RS

870,000,000 VNĐ

Honda BR-V G

661,000,000 VNĐ

Honda BR-V L

705,000,000 VNĐ

Honda Civic Type R

2,399,000,000 VNĐ